Regulamin od 25.12.2014


Regulamin sklepu motocomplex.eu od 25.12.2014

 

 

Dane przedsiębiorcy

 

Właścicielem jest przedsiębiorstwo Complex.Net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10 (KRS: 0000382014, NIP:527-26-49-734, REGON: 142835559),  które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Motocomplex.eu

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Właściciel  Complex.net Sp. Z o.o. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 

 

 

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email

 

 

 

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 1. II. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies.  
 2. III. Rejestracja i Logowanie

Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 1. IV. Realizacja zamówień

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

wybór formy dostawy i płatności

podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

zatwierdzenie zamówienia

wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

sposób płatności

informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

informacja o prawie do rękojmi

załączony jest link do wzoru odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni oraz link do wzoru reklamacji

 1. V. Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

systemem płatności przelewy 24

 

Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 1. VI. Ceny i koszty przesyłki

Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 1. VII.    Dostawa

Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy

Płatność za pobraniem - wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

Pozostałe formy płatności (Przelewy24, przelew bankowy) - wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności

Sklep motocomplex.eu nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez firmę kurierską.

UWAGA: Zamówienia potwierdzone przez Naszych Konsultantów jako zamówienia do realizacji indywidualnej muszą być opłacone z góry na konto Complex.net.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW Z ZEROWĄ CENĄ SPRZEDAŻY

Oferta towarów w sklepie Motocomplex.eu przygotowywana jest na podstawie baz danych, które otrzymujemy od naszych dostawców. Stale uwiarygodniamy i aktualizujemy listę towarów dostępnych. Niestety zdarzyć się może sytuacja, że znajdą Państwo również części z zerowymi cenami sprzedaży. Oznacza to, iż dostepność tych części i ich cenę możemy sprawdzić dopiero w chwili otrzymania zapytania od Państwa. Prosimy o kontakt telefoniczny ( +48 516 131 832), emailowy ( sklep@motocomplex.eu) w celu uzyskania informacji o dostępności.

Sklep motocomplex.eu nie ponosi również odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, które wynika z błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Towary dostarczane są na terenie Polski.

 1. VIII.    Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa:

LS-Logistics

Kostowiec 18

05-831 Młochów

Tel. +48 516 171 832

 Adres email: piotr.bogucki@complexnet.eu

Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: LS-Logistics

Kostowiec 18

05-831 Młochów

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie, dotyczy to także towarów o statusie brak dostepności lub z zerową ceną, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 1. IX. Prawo Konsumenta do rękojmi

Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

wysyłanie wiadomość email na adres piotr.bogucki@complexnet.eu

listownie na adres LS-Logistics Kostowiec 18 05-831 Młochów

dzwoniąc pod nr + 48 516 171 832

W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów współpracujących z reklamowaną częścią.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

ODR, czyli Online Dispute Resolution, to narzędzie do pozasądowego rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentem a sprzedawcą internetowym.w razie problemu z zakupem dokonanym online możesz za pomocą tej strony poszukać pozasądowego rozwiązania sporu. Z tej usługi możesz skorzystać tylko, jeśli mieszkasz w UE i jeśli sprzedający ma siedzibę w UE. W niektórych krajach ze strony tej mogą korzystać także sprzedający, którzy chcą złożyć skargę na konsumenta w związku ze sprzedażą towaru lub usługi dokonaną przez internet”.

 1. X. Pozostałe

Regulamin jest dostępny pod adresem http://motocomplex.eu/webpage/pl/regulamin-od-25-12-2014.html

Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 


KategorieUwaga! Nasz portal wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i użytkownik wyraża na to zgodę.